Mindennapi Istennők

2020.01.13

Jean Shinoda Bolen, a Kaliforniai Egyetem pszichiátriai klinikájának professzora a görög mitológia istennő alakjaira építve dolgozta ki elméletét több évtizedes terapeutai gyakorlattal a háta mögött, melyben a nőiség lélekrajzát új szempontból közelítette meg (1). Az istennőkhöz kapcsolódó jellemző tulajdonságok és történetek alapján alakított ki hét olyan kategóriát, archetípust, mely a nők örök szerepeit testesíti meg. Ráismerhetünk bennük önmagunkra, anyánkra, nővérünkre, a környezetünkben élő nőtársainkra. Ezek az őstípusok sorsokat, történeteket mutatnak meg, melyek bennünk élnek, és ezek a történetek, viselkedésminták magyarázatot adhatnak saját motivációinkra, érzéseinkre, attitűdünkre, az élethez való viszonyulásunkra, nőiességünk megélésének különböző aspektusaira.

Ugyanabban a nőben több archetípus is jelen lehet egyszerre, és több tényező kölcsönhatása határozza meg, hogy éppen melyik a domináns. Ilyen tényezők lehetnek az életkoron és az aktuális élethelyzeten kívül a személyiségvonások, a család, a neveltetés, az adott kultúra, egy váratlan esemény illetve számos egyéb külső körülmény. Minél differenciáltabb személyiséggel rendelkezik egy nő, annál valószínűbb, hogy több őstípus is hatással van női szerepeire.

A személyiségünkre ható archetípusok beazonosítása segíti önmagunk jobb megismerését, megértését, belső motivációink feltárását. Ha tisztában vagyunk az aktuálisan bennünk munkálkodó erők természetével, könnyebben megérthetjük környezetünkkel, családunkkal való kapcsolatunk alakulását, (pár)kapcsolati konfliktusainkat, párválasztásunk motivációját.

A pszichológus szakember segítségével ezek az ismeretek közelebb visznek minket ahhoz, hogy erősségeinkre támaszkodva és rálátva gyenge pontjainkra tudatosan alakíthassuk személyiségünket, így könnyebbé válhat női szerepeink betöltése is.

1) J. S. Bolen: Bennünk élő istennők, Studium Effektive Kiadó